Nauka przez Skype:
angielski, niemiecki, francuski

Dlaczego jesteśmy tak skuteczni?

lekcje angielskiego przez skype.jpg

Staramy się zadbać o wszystkie elementy związane z procesem nauczania języka przez internet:

 • zatrudniamy tylko doświadczonych lektorów,
 • do pracy z materiałami używamy specjalnej platformy do nauki przez Internet,
 • do komunikacji audio-video używamy Skype ponieważ daje najbardziej stabilne połączenie,
 • korzystamy z ciekawych materiałów,
 • lektorzy mają szybkie łącza internetowe, odpowiednie mikrofony i kamery.

Zalety korepetycji online

 • Uczysz się dokładnie na swoim poziomie.
 • Uczysz się we własnym tempie – ani nie gonisz, ani nie czekasz na grupę.
 • Błędy innych nie utrudniają Twojej nauki.
 • Dzięki przebywaniu we własnym domu, jesteś bardziej zrelaksowany/a, a to podnosi skuteczność uczenia się.​
 • Możesz dokładnie dopasować do siebie terminy korepetycji.
 • Nie tracisz czasu i pieniędzy na dojazd.
 • Nie musisz pamiętać o zabraniu materiałów (zeszyt, podręcznik, prace domowe). Masz do nich łatwy dostęp 24 godziny na dobę.
 • Jakość dźwięku nagrań jest znacznie wyższa niż tych słuchanych na kursach.
 • Masz lektora tylko do swojej dyspozycji.
 • Pracujesz w znanym sobie otoczeniu, w którym dobrze się czyjesz – Twój ulubiony fotel, Twoja ulubiona kawa.
 • Rozmawiając w obcym języku przez Skype (po angielsku, niemiecku, francusku) łatwiej pokonać opór przed mówieniem- to bardzo częsty problem.
 • Nie masz obawy przed reakcjami grupy.
 • Twoja motywacja jest wewnętrzna tzn. np. brak rywalizacji (choć sama w sobie bywa pozytywna, nie jest celem w nauce języka).
 • Korzystasz ze swoich zdolności.

Rodzaje kursów niemieckiego, francuskiego i angielskiego przez Skype

 • klasyczne korepetycje dostosowane do potrzeb ucznia,
 • konwersacje,
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego, FCE, CAE, CPE, LCCI i innych,
 • kursy specjalistycze np. angielski biznesowy,
 • ćwiczenia poprawiające różne aspekty znajomości języka: płynność mówienia, wymowę, słuchanie, pisanie itd.

Metody nauki języka

Stosujemy poniższe metody, łącząc je ze sobą:

Metoda komunikacyjna - Opiera się na założeniu, że język służy przede wszystkim komunikacji w określonych sytuacjach społecznych. Każda struktura gramatyczna lub grupa słówek ma więc służyć określonej funkcji, takiej np. jak opowiadanie o sobie, negocjowanie, proponowanie, itd. Na korepetycjach używamy prawie wyłącznie języka docelowego, kursanci często proszeni są o odgrywanie scenek i dialogów, równie często używa się też autentycznych materiałów do słuchania i czytania (typu ulotki, scenki telewizyjne, oryginalne dialogi np. w okienku na poczcie, dokumenty zawodowe).

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa - To metoda oparta na omawianiu, tłumaczeniu oraz analizie słownictwa i zasad gramatycznych na podstawie tekstów.

Metoda bezpośrednia - Lektor buduje zrozumienie nowych fraz za pomocą obrazków, gestów, mimiki, skojarzeń itp. Kursanci podczas lekcji sami następnie używają nowopoznanych zwrotów we wzajemnej komunikacji. Wyjaśnienia gramatyki są ograniczane do niezbędnego minimum - zakładamy, że uczeń sam zastosuje właściwą formę słysząc ją stosowaną w trakcie zajęć. Liczy się swoboda wypowiedzi, słownictwo i wymowa.

Metoda audiolingwalna - Koncentruje się ona na wykształceniu u uczących się nawyków językowych w sposób mechaniczno-automatyczny (tzw. drilling = dryle językowe). Dzięki wielokrotnemu powtarzaniu materiału językowego lepiej go zapamiętujemy i utrwalamy struktury językowe.

Metoda sytuacyjna- Polega na wysłuchaniu fikcyjnego, choć prawdopodobnego opowiadania oraz omawianiu go wg trzech etapów:

 • analizowanie postaw osób występujących w opowiadaniu z wyrażeniem własnej oceny
 • radzenie, co powinna zrobić osoba, która przeżywa określoną trudność
 • utożsamianie się z daną osobą – co ja zrobiłbym w danej sytuacji? (odbiegamy od konkretów danego opowiadania, zamieniając je na konkrety własnego życia).

Jak uczymy?

 • Wierząc w sukces naszego ucznia,
 • akceptując błędy, jako naturalny element nauki,
 • wykorzystując zalety i mocne strony ucznia,
 • dbając, aby uczeń trzymał się wcześniej obranego celu (patrz poniżej).

Zakładając, że Twoim celem jest nauka języka obcego lub jego udoskonalenie odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Czy Twój cel określa to, co chcesz uzyskać (tzw. cel na sukces) czy to, czego chcesz uniknąć (tzw. cel na uniknięcie porażki)?
 • Czy to Twój cel, czy może kogoś innego?
 • Czy Twój cel harmonizuje z resztą Twojego życia?
 • Czy Twój cel służy jakiemuś wyższemu celowi?
 • Na co masz wpływ w obszarze wyznaczonego przez Ciebie celu?
 • Na czym możesz się oprzeć realizując ten cel? Jakie masz zasoby potrzebne do osiągnięcia celu?
 • Jaka jest cena osiągnięcia tego celu?
 • Jaki masz plan działania?
 • Co możesz zrobić, aby osiągnąć cel?
 • Jak chcesz mierzyć swój postęp?
 • Czy potrafisz kontrolować swoją drogę do celu?

Dostosowanie kursu do ucznia

1. Osobowość - w czasie pierwszej rozmowy obserwujmy czy uczeń jest asertywny, czy nie boi się mówić i popełniać błędów, jak reaguje na naszą poprawę, czy zadaje pytania i o co pyta. Chcemy aby uczeń czerpał przyjemność z korepetycji, czuł, że przybywa mu wiedzy, umiejętności i miał dobry kontakt z lektorem.

2. Poziom - sprawdzamy go za pomocą elementów takich jak:

 • rozmowa ("lekka" konwersacja w znanej uczącemu się tematyce, w której być może już się wypowiadał w j. obcym np.: rodzina, zainteresowania, czas wolny, plany na wieczór, weekend, przyszłość, etc)
 • słuchanie tekstu - czyta korepetytor ( wybiera materiał po oszacowaniu poziomu w czasie rozmowy). Potem korepetytor zadaje pytania do tekstu, a następnie uczeń układa pytania (T: ask me why….ST: why did he…) To ćwiczenie pokaże czy uczeń nie ma problemu z językiem słyszanym oraz czy ma wyrobione nawyki językowe
 • czytanie tekstu – uczeń czyta fragment tekstu a my zwracamy uwagę na prędkość, intonację, pewność głosu, wahanie, radzenie sobie z wymową –również nowego słówka). To ćwiczenie może pokazać czy uczeń miał okazje słuchać samego siebie mówiącego w języku obcym lub, że ma ( lub nie) dobry słuch lingwistyczny. Jeśli poprawimy jego błąd w wymowie, wrócimy do tego fragmentu i poprosimy o powtórne przeczytanie, będzie pamiętał?
 • streszczenie tekstu – tym razem uczeń opowiada daną sytuację po raz pierwszy. Zwracamy uwagę na płynność, czy zdarza mu się użyć zwroty/słowa z tekstu.

3. Potrzeby uczniów – przygotowanie do egzaminu? język obcy potrzebny w pracy? lepsze oceny w szkole? ‘dogonienie poziomu klasy? własne ambicje? ambicje rodziców? polepszenie konkretnych zdolności: czytania, mówienia, pisania? inne?

Czego nie robimy?

 • Nie stosujemy tylko jednej metody. Ponieważ każdy kurs jest „szyty na miarę”, więc i metody muszą być dostosowane do uczącego się.
 • Nie zmuszamy, ale zachęcamy do nauki pomiędzy lekcjami.
 • Nie uczymy tylko z jednego podręcznika. O ile dobrze dobrany podręcznik może być pomocny przy uczeniu grupy, o tyle niekoniecznie może odpowiadać konkretnej osobie, która uczy się bez towarzystwa innych.
 • Nie odrabiamy i nie poprawiamy prac domowych uczniów. To, co zadaje nauczyciel szkolny, powinien sprawdzić nauczyciel szkolny.
 • Nie obciążamy ucznia nadmiernym materiałem.
 • Nie skracamy lekcji.
 • Nie krytykujemy.
 • Nie zostawiamy ucznia samego (np. wychodząc na kawę).

Zapraszamy do naszego serwisu internetowego LingTutor w wersji polskiej na Lingtutor oraz wieolojęzycznej na http://www.lingtutor.com/. Otwarcie- lipiec 2018r.